Werkgroep INKOM 2021

De INKOM wordt ieder jaar georganiseerd door de Werkgroep INKOM (WGI). De WGI bestaat uit vijf studenten van Maastricht University of Zuyd Hogeschool die hun studie vanaf november een jaar opzij zetten om voor de nieuwe studenten de INKOM te verzorgen. 

Werkgroep INKOM 2021

V.l.n.r.: Judith Marijne, Sjors Franssen, Iris Vloet, Doris de Kok, Kirsten Geurtz

De functies binnen de Werkgroep INKOM 2021 zijn als volgt verdeeld:

Voorzitter | Iris Vloet
voorzitter.inkom@maastrichtuniversity.nl  | 043-3885338

Vicevoorzitter | Sjors Franssen
vicevoorzitter.inkom@maastrichtuniversity.nl  | 043-3885336

Secretaris | Doris de Kok
secretaris.inkom@maastrichtuniversity.nl  | 043-3885335

Penningmeester | Kirsten Geurtz
penningmeester.inkom@maastrichtuniversity.nl  | 043-3885339

Logistiek Manager | Judith Marijne
logistiek.inkom@maastrichtuniversity.nl  | 043-3885337