The Refugee Project

Dit jaar steunen we het goede doel Refugee Project Maastricht, wat ernaar streeft om mensen uit verschillende culturen en achtergronden met elkaar te verbinden door middel van een aanpak gericht op wederzijds begrip, solidariteit en het delen van culturen. Door zo neutraal mogelijk te blijven wilt The Refugee Project Maastricht een gastvrije omgeving creëren waarin iedereen geaccepteerd en aangemoedigd wordt om vrienden te maken.