Serve the City

Het doel van de INKOM is om nieuwe studenten te verbinden met elkaar, met andere studerenden en met de stad Maastricht en haar inwoners.

Maastricht wordt bewoond door veel verschillende groepen mensen. Toch komen deze verschillende groepen weinig in contact met elkaar. Om Maastrichtenaren dichter bij elkaar te brengen, is Serve the City Maastricht in het leven geroepen.

Serve the City is een organisatie welke als doel heeft om de stad te verbinden door elkaar te helpen. Ze verbindt mensen die hulp en aandacht nodig hebben en die elkaar in het dagelijks leven niet leren kennen, ongeacht hun etnische achtergrond, geloof of sociale status. Serve the City organiseert daarom activiteiten waarbij men samenkomt, zoals senioren die samen optrekken met studenten, kansarmen met vluchtelingen, anders ontwikkelden met kinderen en nieuwkomers met rasechte Maastrichtenaren. Hierdoor voelt men zich meer verbonden met elkaar.

Wil je meer informatie over Serve the City, bekijk dan  DIT filmpje of bezoek de site.

Serve the City heeft ook initiatieven om elkaar te helpen tijdens de Corornacrisis.