MVO-verklaring

MVO-VERKLARING INKOM Introductieweek Maastricht

Aan de hand van deze MVO-verklaring geeft de INKOM introductieweek Maastricht aan dat duurzaamheid en
maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan bij haar evenementen. Tevens wil de
INKOM ook graag een actieve bijdrage leveren aan de duurzaamheidsambities van de Universiteit Maastricht,
Zuyd Hogeschool en gemeente Maastricht. Een van de speerpunten van de Werkgroep INKOM 2022 is daarom
een belangrijke bijdrage leveren aan het debat over duurzaamheid binnen het Maastrichtse (studenten)leven.
Als organisatie van de INKOM proberen wij de impact van het evenement op het milieu zoveel mogelijk in te
perken en sociale verbinding tussen en met studenten te stimuleren.

Het gedachtegoed achter onze inspanningen is tweeledig: enerzijds proberen wij de ecologische footprint van de
INKOM te verminderen en anderzijds proberen wij bewustwording te creëren onder de studenten. Om ons
belang bij MVO en duurzaamheid altijd te kunnen blijven benadrukken zal jaarlijks een duurzaamheidsteam
worden aangesteld. Zo zal ook in het dagelijks bestuur van de organisatie MVO en duurzaamheid een belangrijke
rol blijven spelen.

Maatregelen die wij nemen zijn:

 • Wij werken voornamelijk samen met bedrijven uit de directe omgeving om op deze manier bedrijven in
  de evenementenbranche van Zuid-Limburg te kunnen blijven stimuleren.
 • De organisatie zelf, deelnemers en samenwerkingspartners zullen ingelicht worden over het feit dat wij
  maatschappelijk verantwoord ondernemen en ons bezighouden met duurzaamheid. Dit zullen we doen
  aan de hand van informatie op de website, nieuwsbrieven, overdrachten en tijdens onze evenementen
  zelf.
 • Wijstreven er altijd naarzo veel mogelijk rekening te houden met de Maastrichtse bewoner. Zo nodigen
  wij hen uit voor verschillende evenementen en doen wij er alles aan om overlast te voorkomen. Denk
  hierbij aan het tijdig verspreiden van brieven betreffende het evenement, maar ook het naleven van het
  maximaal toegestane geluidsniveau.
 • Op bepaalde evenementen geven wij kleine of beginnende organisaties de kans zich te promoten op
  ons evenement tegen een gereduceerd tarief.
 • Wij houden constant rekening met het milieu door onze samenwerkingspartners aan te sporen
  maatschappelijk verantwoord te ondernemen en duurzaam te werk te gaan. Denk hierbij aan het
  gebruik van de juiste aggregaten, brandblussers met een milieukeurmerk en drukwerken die worden
  gedrukt op verantwoord papier.
 • Het fysiek meenemen van onderstaande artikelen is niet toegestaan op INKOM-terreinen:
  a. Stickers
  b. Plastic ballonnen
  c. Confetti en andere strooisels
 • Afvalreductie en afvalscheiding wordt binnen de INKOM erg serieus genomen. Voor de evenementen
  maken we zoveel mogelijk gebruik van herbruikbare bekers. We ontmoedigen het gebruik van
  disposables en faciliteren gescheiden inzameling van afval. Verder gaan we in zee met een
  afvalverwerkingsbedrijf dat zorgt voor het recyclen van afval.
 • Ten slotte werken wij samen met MECC Maastricht, welke sinds 2010 in het bezit is van
  het ‘golden Green Key’ keurmerk. Zij zetten zich volledig in voor maatschappelijk verantwoord
  ondernemen en duurzaamheid

12 Januari 2022, Maastricht
Floor Smits
Voorzitter Werkgroep INKOM 2022