Eenzame Ouderen

De INKOM heeft onder andere als doel de nieuwe studenten te verbinden met elkaar, met de al studerende studenten, met de stad Maastricht en met hun studie. Echter hebben we dit jaar ook nog een ander doel. Een probleem binnen de maatschappij is namelijk dat vele ouderen in Nederland erg eenzaam zijn. Een groot deel van de ouderen in Nederland hebben geen familie of vrienden om zich heen, doordat mensen te ver weg wonen of overleden zijn. Vele dagen brengen zij alleen door, wat zorgt voor eenzaamheid. Daarnaast wordt het voor ouderen vaak moeilijker om voor zichzelf te zorgen, en daalt hun zelfredzaamheid. Naast eenzaamheid zal ook hun kwetsbaarheid toenemen. Eenzaamheid en kwetsbaarheid kunnen verschillende gevolgen hebben, zoals een verhoogde bloeddruk, verhoogt stressniveau en depressies.

Wij vinden het daardoor erg belangrijk om naast de nieuwe studenten ook de ouderen te verbinden met elkaar, om op die manier eenzaamheid tegen te gaan. Met de INKOM steunen wij daarom het Nationaal Ouderenfonds. Het Nationaal Ouderenfonds vergroot het sociale netwerk en verbindt mensen en organisaties om eenzaamheid en kwetsbaarheid aan te pakken. Ze doen dit onder andere door ‘dagjes weg’ en ‘vakanties’ te organiseren voor ouderen, een uitstapje met de ‘boodschappenPlusBus’ te maken, een schrijfmaatje voor ouderen te regelen of een vrijwilliger koppelen die contact houdt met de mensen.