Duurzaamheid

MVO-VERKLARING INKOM Introductieweek Maastricht

 

Aan de hand van deze MVO-verklaring geeft de INKOM introductieweek Maastricht aan dat duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan bij haar evenementen. Een van de speerpunten van de Werkgroep INKOM 2021 is daarom een belangrijke bijdrage leveren aan het debat over duurzaamheid binnen het Maastrichtse (studenten)leven. Als organisatie van de INKOM proberen wij de impact van het evenement op het milieu zoveel mogelijk in te perken.

 

Het gedachtegoed achter onze inspanningen is tweeledig: enerzijds proberen wij de ecologische footprint van de INKOM te verminderen en anderzijds proberen wij bewustwording te creëren onder de studenten. Om ons belang bij MVO en duurzaamheid altijd te kunnen blijven benadrukken zal jaarlijks een duurzaamheidsteam worden aangesteld. Zo zal ook in het dagelijks bestuur van de organisatie MVO en duurzaamheid een belangrijke rol blijven spelen.

 

Maatregelen die wij nemen zijn:

 

 • Wij werken voornamelijk samen met bedrijven uit de directe omgeving om op deze manier bedrijven in de evenementenbranche van Zuid-Limburg te kunnen blijven stimuleren.
 • De organisatie zelf, deelnemers en samenwerkingspartners zullen ingelicht worden over het feit dat wij maatschappelijk verantwoord ondernemen en ons bezighouden met duurzaamheid. Dit zullen we doen aan de hand van informatie op de website, nieuwsbrieven, overdrachten en tijdens onze evenementen zelf.
 • Wij streven er altijd naar zo veel mogelijk rekening te houden met de Maastrichtse bewoner. Zo nodigen wij hen uit voor verschillende evenementen en doen wij er alles aan om overlast te voorkomen. Denk hierbij aan het tijdig verspreiden van brieven betreffende het evenement, maar ook het aanhouden van de afgesproken hoeveelheid decibel die wordt geproduceerd.
 • Op bepaalde evenementen geven wij kleine of beginnende organisaties de kans zich te promoten op ons evenement tegen een lagere bijdrage.
 • Wij houden constant rekening met het milieu door onze samenwerkingspartners aan te sporen maatschappelijk verantwoord te ondernemen en duurzaam te werk te gaan. Denk hierbij aan het gebruik van de juiste aggregaten, brandblussers met een milieukeurmerk en drukwerken die worden gedrukt op verantwoord papier.
 • Het fysiek meenemen van onderstaande artikelen is niet toegestaanop INKOM-terreinen:
  1. Stickers
  2. Plastic ballonnen
  3. Confetti
  4. Plastic rietjes
 • Afvalscheiding wordt binnen de INKOM erg serieus genomen. Elk jaar gaan wij dan ook in zee met een afvalverwerkingsbedrijf dat zich bezighoudt met het scheiden van afval.
 • Ten slotte werken wij in elk scenario samen met MECC Maastricht, welke sinds 2010 in het bezit is van het ‘golden Green Key’ keurmerk. Zij zetten zich volledig in voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.

 

10 Maart 2021, Maastricht

Iris Vloet

Voorzitter der Werkgroep INKOM 2021