Huis regels voor alle INKOM-locaties + MECC-feesten

Bezoekers zijn verplicht om op verzoek een geldig identiteitsbewijs en een studentenkaart te tonen.

 1. Bezoekers kunnen voorafgaand aan of tijdens het evenement worden gefouilleerd. Indien bezoekers niet meewerken, wordt hen de toegang geweigerd.
 2. Het is niet toegestaan om (sterke) drank of gevaarlijke voorwerpen (zoals wapens, vuurwerk, spuitbussen, sprays, blikjes, glas, etc.) of etenswaren mee te nemen naar het evenement. Deze worden in beslag genomen en niet teruggegeven.
 3. Het is niet toegestaan om alcoholische dranken te bezitten of te drinken onder de 18 jaar. Bij constatering van bezit of drinken onder de 18 jaar volgt uitsluiting van de gehele INKOM, zonder mogelijkheid tot restitutie (gedeeltelijk of volledig) van de registratie- of toegangsprijs.
 4. Handel in en gebruik of bezit van enige vorm van drugs is niet toegestaan. Drugs worden in beslag genomen en overgedragen aan de politie en niet teruggegeven. De organisatie zal aangifte doen bij de politie. Bij constatering van handel, gebruik of bezit volgt uitsluiting van de gehele INKOM, zonder mogelijkheid tot restitutie (gedeeltelijk of volledig) van de registratie- of toegangsprijs.
 5. Het is niet toegestaan om tabaksproducten te bezitten of te roken onder de 18 jaar.
 6. Het is niet toegestaan om te roken in de binnenlocaties. Roken is alleen toegestaan in de aangewezen rookzones.
 7. Het is niet toegestaan om professionele (digitale) camera’s, camera’s met een lens >70 mm, video- en/of geluidsapparatuur mee te nemen.
 8. Voorwerpen kunnen -onder bepaalde omstandigheden- in beslag worden genomen en bij het verlaten van het terrein worden teruggegeven, dit alles ter discretie van de organisatie en/of beveiliging.
 9. Het is niet toegestaan om (huis)dieren of fietsen mee te nemen naar of binnen de locatie of het terrein.
 10. Bezoekers moeten alle instructies, bevelen en verboden van de organisatie en/of beveiliging opvolgen, anders wordt hen de toegang geweigerd.
 11. Bezoekers mogen op geen enkele wijze de openbare orde en veiligheid in gevaar brengen, anders wordt hen de toegang geweigerd.
 12. Bezoekers mogen zich niet uiten door middel van bijvoorbeeld kostuums, kleding of kledij die als aanstootgevend of ongewenst kan worden geïnterpreteerd, anders wordt hen de toegang geweigerd.
 13. Bezoekers mogen geen ongewenst gedrag vertonen (zoals pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld, bedreigend gedrag, stalken, ongelijke behandeling of discriminatie), anders wordt hen de toegang geweigerd.
 14. Voertuigen/fietsen moeten alleen op de daarvoor aangewezen plaatsen worden geparkeerd. Onjuist geparkeerde voertuigen/fietsen worden verwijderd. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het verwijderen van onjuist geparkeerde voertuigen/fietsen.
 15. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van persoonlijke eigendommen.
 16. Bezoekers die schade veroorzaken aan eigendommen van de INKOM/MECC/INKOM-locaties worden aansprakelijk gesteld voor alle schade en kosten en zullen worden aangegeven bij de politie.
 17. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van geluidsniveaus die gehoorverlies kunnen veroorzaken.
 18. Foto’s of video’s waarop bezoekers te zien zijn, kunnen worden getoond op een 'openbare bron' (zoals internet, sociale media, etc.).
 19. Als een bezoeker de toegang wordt geweigerd, wordt de toegangsprijs niet terugbetaald.
 20. Met betrekking tot situaties die niet door de huisregels worden gedekt, zijn beslissingen ter discretie van de organisatie; de beslissing van de organisatie is bindend.