Inkom

Selecteer uw taal

Studeren

Meer weten over Maastricht University en Zuyd Hogeschool? Of wil je weten waar je de Universiteitsbibliotheek kan vinden?

 

Maastricht University


UM logoMaastricht University (UM) neemt een aparte positie in tussen de andere Nederlandse universiteiten. De UM is begonnen als medische faculteit met één opleiding: geneeskunde. In de tweede helft van de jaren zestig was in Nederland behoefte aan uitbreiding van de opleidingsmogelijkheden tot basisarts. De zeven bestaande medische faculteiten konden niet aan de vraag naar meer opleidingsplaatsen voldoen. De rijksoverheid besloot daarom dat een achtste medische faculteit zou worden opgericht welke deel zou uitmaken van een universiteit. Nederland kende indertijd twaalf instellingen voor wetenschappelijk onderwijs. Geen daarvan was gevestigd in de provincie Limburg, terwijl dat volgens velen wel nodig was. Een universiteit zou immers niet alleen een belangrijke rol kunnen spelen in het onderwijsaanbod, maar zou ook voor de sociaaleconomische herstructurering van Limburg van belang zijn. In de landendriehoek (Euregio) was bovendien plaats voor een Nederlandstalige universiteit. In het kader van een toekomstig Europa zonder grenzen, zou een vrije uitwisseling van onderwijs en wetenschap moeten gaan plaatsvinden. In 1970 werd de beslissing genomen: de achtste medische faculteit kwam naar Maastricht. De officiële opening van de Faculteit der Geneeskunde vond plaats op 9 januari 1976, waarna de Faculteit der gezondheidswetenschappen (1980), de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (1982), de School of Business and Economics (1987), de Faculteit der Algemene Wetenschappen (1992), de Faculteit der Cultuurwetenschappen (1993) en de Faculteit der Psychologie (1996) volgden. Als toenmalige achtste medische faculteit, introduceerde de UM in 1974 in Nederland de vernieuwende onderwijsmethode Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO). Het PGO geldt sindsdien voor alle nieuwe opleidingen van de UM (tot 1996 Rijksuniversiteit Limburg geheten) en daarmee is de UM de enige universiteit die PGO in alle opleidingen heeft ingevoerd. Op 19 december 1978 werd in de Tweede Kamer de ‘motie Deetman’ aangenomen. Daarin werd gesteld dat Universiteit Maastricht rond 1990 tot een volwaardige universiteit met een studentenpopulatie van 6.000 uitgegroeid zou moeten zijn. Heden ten dage studeren er ruim 16.000 studenten aan Maastricht University.

 

Zuyd Hogeschool

Zuyd logoVanaf 01 januari 2001 zijn de Hogeschool Limburg en de Hogeschool Maastricht samen gegaan onder één naam: Zuyd Hogeschool. Eén hogeschool met één naam en één logo. Zuyd Hogeschool heeft circa veertig bachelor en elf master opleidingen verdeeld over de steden Sittard, Maastricht en Heerlen. Met 13.200 studenten en 1.550 medewerkers behoort de nieuwe hogeschool tot de tien grootste in Nederland. De hoofdvestiging is gezeteld in Heerlen. Zuyd Hogeschool beschikt door haar ondernemerschap, verbonden met haar zuidelijke joie de vivre, over een mix van kwaliteiten. De opleidingen omvatten bijna alle sectoren van het hoger beroepsonderwijs: economie en talen, gedrag en maatschappij, gezondheidszorg, onderwijs, kunsten, techniek en informatica. Door de unieke ligging van Zuyd Hogeschool in het zuidelijkste deel van Nederland, zijn er van oudsher vele contacten met Duitse en Belgische bedrijven en instellingen. Op Zuyd Hogeschool wordt het principe van ‘leren’ leren toegepast. In dit soort leerprocessen staat het zelfstandig werken voorop. Individueel en met je medestudenten ga je met praktijkopdrachten aan de slag, waarin het gaat om de samenvoeging van kennis uit allerlei vakken. De uitkomst van al deze activiteiten is dat je vaardiger wordt om met mensen samen te werken en bovendien ook beter in staat bent om problemen zelfstandig op te lossen. De hogeschool wil een ondernemende houding stimuleren. Dat geldt zowel voor opleidingen als voor studenten. In het onderwijs daagt de hogeschool haar studenten uit om zelf initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. De student leert daarbij zichzelf en anderen te sturen op resultaten.

 

Universiteitsbibliotheek

Library

Maastricht University beschikt over een moderne bibliotheek, verdeeld over twee locaties. Voor Health, Medicine & Life Sciences en Psychologie is UB Randwyck ‘the place to be’. Voorzieningen voor Cultuur- & Maatschappijwetenschappen, School of Business and Economics, Maastricht ICT Competence Centre, Rechtsgeleerdheid en University College Maastricht vind je in de UB Binnenstad. De UB biedt je:

- Een ruime collectie boeken en tijdschriften (op papier of elektronisch)

- Studielandschappen (speciale voorzieningen ter ondersteuning van het probleemgestuurd onderwijs)

- Ergonomisch ingerichte studieplekken in studiecellen, grotere kamers en in open ruimtes

- Honderden werkplekken, voorzien van de nieuwste computertechnologie. Iedereen heeft vanaf elke werkplek (in en buiten de UM) toegang tot zijn eigen bestanden, bibliotheekbestanden en software.

- Ruime openingstijden

- Deskundige UB-medewerkers die voor jeklaar staan


Universiteitsbibliotheek Binnenstad

Grote Looiersstraat 17
6211 JH Maastricht
T 043 388 50 05

Universiteitsbibliotheek Randwyck
Universiteitssingel 50
6229 ER Maastricht
T 043 388 51 42

Klik hier voor de website van de Universiteitsbibliotheek.

 

Studenten Service Centrum (SSC)

SSCHet Studenten Service Centrum (SSC) is belast met de algemene studentenvoorzieningen. Het Studenten Service Centrum draagt zorg voor het beheer van de relaties met (aankomende) studenten en alumni, voor een goed leefklimaat voor studenten(verenigingen) en voor niet-onderwijs gebonden begeleiding van studenten. Het SSC publiceert actuele informatie in het universiteitsblad Observant en uitgebreide informatie op internet. Daarnaast kunnen studenten hun vragen stellen via het elektronische servicecentrum.  

 

Bezoekadres:
Bonnefantenstraat 2
6211 KL Maastricht

 

Postadres:
Postbus 616
6200 MD Maastricht
T 043-3885388

http://www.maastrichtuniversity.nl/web/ServiceCentra/SSC.htm

 

Studentenbegeleiding aan de UM

Op de universiteit wordt van je verwacht dat je zelfstandig bent en al je zaken zelf regelt. Dat betekent natuurlijk niet dat je geen vragen hebt! De studentenbegeleiders kunnen vast en zeker veel van je vragen beantwoorden. Studentenbegeleiding aan de UM bestaat uit:

- UM Career Services

- Studentenpsychologen

- Studentendecanen

- Steunpunt Disability Management

- UM Vertrouwenspersonen

- Studium Generale

- UM Language Centre

- ICT-Servicecentrum (ICTS)

Je leest hieronder wat deze services precies inhouden.

 

UM Career Services

UM Career Services ondersteunt je bij een succesvolle voorbereiding op je toekomstige loopbaan. Daartoe word je als UM student door ons voorzien van de benodigde training, informatie, advisering en begeleiding. Daarnaast brengt UM Career Services studenten op verschillende wijzen in contact met de arbeidsmarkt. Het aanbod van UM Career Services:

- Online Career Library: Online informatie over o.a. arbeidsmarkt, stages, opleidingen in Nederland en in het buitenland. 

- Individuele begeleiding:

       - Quick Career Advice (QCA); oriënterend advies gesprek rondom carrièreplanning, studiekeuze of een CV check

       - Simulatie sollicitatiegesprek; individuele voorbereiding op een echt sollicitatiegesprek, incl. video-opname.

       - Loopbaanadvies; individueel begeleidingstraject met een loopbaanadviseur

- Workshops: Maandelijks aanbod, zowel Nederlands- als Engelstalig.

- Vacaturedatabase: Stages, starterfuncties, bijbanen, vrijwilligerswerk en vacatures voor alumni. 

- Carriere evenementen: Lezingen, presentaties, bedrijfsbezoeken, etc. In samenwerking met faculteiten, studieverenigingen, alumni en het bedrijfsleven.

 

Contactgegevens
www.maastrichtuniversity.nl/careerservices
careerservices@maastrichtuniversity.nl

Voor het maken van een afspraak: QCA, simulatie gesprek en/of traject loopbaanadviseur: 043-3885388
Locatie: Studenten Service Centrum, Bonnefantenstraat 2

 

Studentenpsychologen

Op de studentenpsychologen kun je een beroep doen bij problemen die vooral met je eigen persoon te maken hebben. Denk hierbij aan problemen en klachten als: studiegerelateerde klachten, zoals studiestress, uitstelgedrag en faalangst of psychische klachten, zoals angsten, schuldgevoelens, somberheid, eetproblemen, spanningsklachten, verwerkingsproblemen, gebrek aan zelfvertrouwen, conflicten, etc.  Het hoeft bij voorbaat niet helder en duidelijk te zijn wat je dwars zit om een afspraak te maken. De studentenpsychologen bieden zowel individuele begeleiding als groepstrainingen aan (zowel Nederlands- als Engelstalig). Voorbeelden van groepstrainingen zijn:

- Faalangsttraining

- Studieversnellingsgroep

- Rouwgroep

- Stressmanagement

- Timemanagement

- Assertiviteitstraining


Contactgegevens
www.maastrichtuniversity.nl/studentenbegeleiding
studentenpsychologen@maastrichtuniversity.nl 

Voor het maken van een afspraak: 043-3885388
Locatie: Studenten Service Centrum, Bonnefantenstraat 2, kamer B1.21

 

Studentendecanen

Op de studentendecanen kun je een beroepdoen bij vragen over:

- Je rechten bij studievertraging als gevolg van ziekte, zwangerschap, bijzondere familieomstandigheden of topsport

- Financiën: studiefinanciering en regelingen UM

- Studeren met een functiebeperking

- Bestuurswerk en bestuursmaanden

- Informatie en ondersteuning bij het oplossen van klachten of het indienen van bezwaarschriften

- Andere vragen over je rechten als student


Contactgegevens
www.maastrichtuniversity.nl/studentenbegeleiding
studentendecanen@maastrichtuniversity.nl 

Inloopspreekuur: Elke dinsdag 14.00-16.00
Voor het maken van een afspraak: 043-3885388
Locatie: Studenten Service Centrum, Bonnefantenstraat 2, kamer B1.21

 

Steunpunt Disability Management

(Aankomende) studenten met een functiebeperking kunnen terecht bij het Steunpunt Disability Management voor:

- Informatie (over studeren met functiebeperking, wetten, (UM-)regelingen en externe organisaties)

- Advies

- Ondersteuning (o.a. bij het regelen van voorzieningen)

- Het aanvragen van (onderwijs) voorzieningen

- Vragen over studeren met een functiebeperking

- Klachten en problemen m.b.t. dit onderwerp


Contactgegevens
www.maastrichtuniversity.nl/disability
disability@maastrichtuniversity.nl

Openingstijden: maandag t/m donderdag 10:00-12:00
Locatie: Studenten Service Centrum, Bonnefantenstraat 2, kamer B1.21 

 

UM Vertrouwenspersoon

Ongewenst gedrag: wat wordt hier mee bedoeld? Ongewenst gedrag is gedrag dat je zo hinderlijk vindt, dat het een negatief effect heeft op je studieprestaties of je welbevinden. Het kan stress veroorzaken en soms ook psychische of fysieke problemen. Pesten, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, bedreigingen, stalken en geroddel zijn voorbeelden van ongewenst gedrag. Ook machtsmisbruik, ongelijke behandeling en discriminatie zijn ongewenst. Studenten dienen hiertegen beschermd te worden. Voorbeelden van ongewenst gedrag:

- Je hebt wel eens last van seksueel getinte opmerkingen en je weet niet goed hoe je daar op moet reageren, ook omdat jij van die persoon afhankelijk bent.

- Je hebt het idee dat je, juist omdat je een andere achtergrond hebt, geen gelijke kansen krijgt.

- Je wordt buitengesloten door medestudenten, of het functioneren word je systematisch onmogelijk gemaakt.

- Je bent er getuige van dat iemand anders in je omgeving last heeft van ongewenst gedrag en je weet niet wat je hiertegen kunt doen.

- Er wordt iets van je gevraagd dat over jouw persoonlijke grenzen heengaat.

- Je ontvangt wel eens (seksueel) intimiderende e-mails van een medestudent of docent.


Maastricht University heeft beleid tegen ongewenste omgangsvormen in het kader van de veiligheid en bescherming van de gezondheid van de studenten. Heb je last van ongewenste omgangsvormen dan moet je daar iets tegen ondernemen. Je kunt daarvoor ook de hulp inroepen van de Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen. De vertrouwenspersoon ondersteunt iemand door middel van advies, onderzoek en overleg met de betrokkenen. De vertrouwenspersoon onderneemt uitsluitend actie met toestemming van degene die zich tot haar wendt.

De vertrouwenspersoon in de UM is Marloes Rikhof. Zij is bereikbaar via telefoon, vast: 043 - 3882513, mobiel: 06-52026508, en via e-mail: m.rikhof@maastrichtuniversity.nl. Voor meer informatie over de werkwijze van de vertrouwenspersoon zie het intranet (My UM).

 

Studium Generale

Studium Generale biedt je interessante lezingen en spannende debatten over wetenschappelijke, maatschappelijke en culturele kwesties. Hiernaast kun je bij het Studium Generale voor weinig geld naar cabaret, theater en muziekconcerten. Ook kun je er zelf optreden. Het Studium Generale vergroot je academische slagkracht, scherpt je geest en verbreedt je horizon.

Wat organiseert het Studium Generale?

- Lezingen, debatten, talkshows, achtergronden bij wetenschappelijke,actuele en maatschappelijke thema’s. Vrij toegankelijk, zonder verplichting.

- SG Podium: Popmuziek, wereldmuziek cabaret en theater.Ook bestaat de mogelijkheid om zelf op te treden (Open Podium, Battle of the Bands e.d.). Goede sfeer, mooie performances.

- Korte collegereeksen: In zes colleges leer je meer over bijvoorbeeld het bewustzijn, medisch-ethische dilemma’s en filosofen van de twintigste eeuw. Na afloop ontvang je een certificaat.

- SG Science Café: Discussieer in een informele sfeer met wetenschappers over hun onderzoek en hun drijfveren. Haal ondertussen een drankje en luister naar de live muziek.


Kosten
De lezingen, debatten en Science Cafés zijn meestal gratis toegankelijk. Voor muziek-, theater- en cabaretvoorstellingen vragen we een kleine toegangsprijs.

 

Meld je aan

Ga naar www.maastrichtuniversity.nl/studiumgenerale en meld je aan bij Studium Generale. Je blijft dan op de hoogte van de activiteiten die het Studium Generale organiseert. Ook kun je het Studium Generale programmaboekje gratis meenemen. Dit vind je op je faculteit en in cafés e.d. 

 

Bezoekadres:
Bonnefantenstraat 2
T 043-3885307

 

Postadres:
Postbus 616
6200 MD Maastricht

sg-mail@maastrichtuniversity.nl

www.maastrichtuniversity.nl/studiumgenerale
www.facebook.com/studiumgenerale
www.twitter.com/studiumgenerale
www.youtube.com/studiumgenerale

 

UM Language Centre

Language CentreHet onderwijs aan Maastricht University wordt in het Nederlands en Engels gegeven. Het is dus voor studenten heel belangrijk dat ze die talen uitstekend beheersen. Daarnaast klinken er in de universiteit nog vele andere talen; een derde van de studenten komt immers uit het buitenland en meer dan de helft gaat tijdens de studie een tijdje aan een buitenlandse universiteit studeren.

Als student aan de UM werk je aan een internationaal profiel. Dat kost tijd en energie, maar levert op termijn ook veel op. Uit onderzoek blijkt dat het vaak de derde of vierde taal is die beslissend is bij het vinden van een baan of het maken van een nieuwe carrièrestap. Het leren van een taal is dus een investering waar je je hele leven plezier van zult hebben!

Wil jij ook in je toekomst investeren? Volg dan een van de cursussen in 13 talen, voor beginners en gevorderden, bij het Talencentrum van de UM! Onze praktijkgerichte aanpak helpt je snel op weg in algemene dagelijkse situaties. Professionele vaardigheden voor praktische toepassing in studie of beroep zijn onderdeel van de cursussen op midden- en gevorderden niveau. Ga naar onze website voor uitgebreide informatie over ons aanbod. Je kunt je online inschrijven via onze website.

 

Bezoekadres:
Sint Servaasklooster 32

Postadres:
Postbus 616
6200 MD Maastricht
T 043-3883950
talencentrum@maastrichtuniversity.nl
www.maastrichtuniversity.nl/languages

 

ICT-Servicecentrum (ICTS)

Het ICT-Servicecentrum (ICTS), één van de vijf servicecentra van de Universiteit Maastricht, verzorgt de ICT infrastructuur voor de hele organisatie. Vanuit ICTS wordt voor alle studenten en medewerkers de toegang tot het computernetwerk van Universiteit Maastricht geregeld.Tevens draagt het ICT-Servicecentrum zorg voor de e-mailaccounts. De e-mail en de agenda zijn via Web Access vanaf iedere computer met een internetverbinding bereikbaar via: webmail.maastrichtuniversity.nl.

Via het licentiemenu: licentiesoftware.unimaas.nl stelt ICTS software beschikbaar die regelmatig binnen de organisatie gebruikt wordt. De software, via de licentiepagina te downloaden, mag gebruikt worden zolang er een licentieovereenkomst bestaat tussen Universiteit Maastricht en de softwareaanbieder; ICTS draagt zorg voor de licentieovereenkomsten.

Studenten kunnen via www.SURFspot.nl tegen een aantrekkelijke prijs legale software bestellen (bijvoorbeeld: Adobe, SPSS en Microsoft). Surfspot is een onderdeel van SURFdiensten en is geen onderdeel van de Universiteit Maastricht.

Mochten zich problemen op ICT-gebied voordoen, of heb je een vraag over de aangeboden voorzieningen, dan kan via e-mail of telefoon contact opgenomen worden met de ICTS Servicedesk. Je kunt ook persoonlijk met je vragen bij het Front Office Grote Looiersstraat 17 of Universiteitssingel 40 terecht. 

Bezoekadres:
Grote Looiersstraat 17 & Universiteitssingel 40
T 043-3885555
Servicedesk-ICTS@maastrichtuniversity.nl

 

INKOM 2017 - Day @ the Uni
INKOM 2017 - Day @ the Uni
INKOM 2017 - Opening
INKOM 2017 - Opening
INKOM 2017 - Opening
INKOM 2017 - Opening
INKOM 2017 - Welcome to Maastricht
INKOM 2017 - Welcome to Maastricht
INKOM 2017 - Mosae Master
INKOM 2017 - Mosae Master
IN.jpgKOM 2017 - Comedy Night
IN.jpgKOM 2017 - Comedy Night